Politiet opplyser at det ikke blir videre oppfølging.