Ungdommen i Kvæfjord er lite kriminelle av seg, men det rapporteres om en trend politiet har merket seg

Foto: Illustrasjon