Seaworks legger sjøkabel for Telenor på Vestlandet

foto