Historisk dag i Tjeldsund – ny politisk ledelse på plass

foto