Ungdom får ønsket sitt oppfylt. Nå åpnes helsestasjon for unge

foto