Tor-Holger Rasmussen driver Toppsundet Havfiske på Aun. Han leier ut båter og utstyr til kunder fra hovedsakelig Tyskland og Nederland. Nå har Rasmussen flere ganger opplevd at turistfiskerne kommer til land med deformert fisk.

Sjokkert

– I forrige uke var det snakk om to torsker, tatt ved oppdrettsanlegget utenfor kapellet på Elgsnes. De ble ganske enkelt kastet. Denne uka kom det kunder på land med steinbiter, tatt nær oppdrettsanlegget i Bogen, i den andre enden av sundet. Vi ble smått sjokkert av hva vi så da de ble sløyd, forteller Rasmussen.

Det er snakk om store, massive deler av kjøttet i fisken, som ikke er som det skal. Hardt å ta på. Ser helt unaturlig ut. En eller annen form for celledeling eller utvekster.

– Det har hendt at folk har kommet på land med deformert torsk før. Der hodeformen på fisken har vært unaturlig. Disse var også tatt relativt nært oppdrettsmerder.

– Av og til stinket det pyton av innvollene, og fisken ble vurdert som uegnet til menneskemat. Men noe slikt som det vi nå ser, har vi ikke opplevd før, forteller han.

Veterinærinstituttet

Torsdag ettermiddag leverte bedriftseieren inn de to steinbitene ved Veterinærinstituttets kontor i Harstad. Han vil forsøke å komme til bunns i mysteriet.

– Vi må selvfølgelig undersøke fiskene nærmere. Svarene får vi tidligst i neste uke. Men ved første øyekast ser det ut til at steinbitene er angrepet av en parasitt, forteller Geir Bornø ved veterinærinstituttet.

– Dette er slett ikke så uvanlig. Slike parasitter kan medføre store byller eller ostelignende utvekster i fiskekjøttet på steinbiter.

– Det er ikke farlig for mennesker å spise hvis man koker fiskekjøttet først, men jeg ville ikke brukt denne fisken til sushi, sier Bornø.

– Finnes det noe vitenskapelig grunnlag for å hevde at deformasjonene skyldes oppdrettsvirksomhet?

– Nei. Parasitten holdt til i naturen lenge før oppdrett kom i gang. Jeg ville bli svært forbauset om ingen som fisker i Toppsundet over tid har sett noe lignende før.

– Når det gjelder deformert torsk og tilknytning til oppdrett, er dette påstander som dukker opp med jevne mellomrom. Enkelte deformerte torsker finnes faktisk blant villfisk. Foreløpig har vi ikke vitenskapelig grunnlag for å knytte slike funn spesifikt til oppdrett.

– Vond lukt fra overspising av pellets har forekommet. Oppdrettsanlegg trekker til seg store mengder fisk, og noen av dem spiser mye oppdrettsfor, opplyser Bornø.

– Mistenkelig

I Rasmussens øyne frikjenner ikke dette oppdrettsnæringen.

– Ingen rapporterte om slikt i Toppsundet før oppdrettsanleggene begynte å poppe opp som paddehatter. Jeg synes det er mistenkelig at alle former for fisk med deformasjon, «byller» eller spesiell vond lukt, som våre turistfiskere har kommet på land med, alle blir tatt nær oppdrettsmerdene.

– Det burde indikere en sammenheng, mener Rasmussen. Han tror oppdrett er kommet for å bli, også i Toppsundet. Men at anleggene må lukkes, hvis de skal ha noen fremtid.

Rømmer sundet

– Det har i tillegg blitt «svart hav» i Toppsundet på fiskeplasser der folk blant annet har dratt mye uer til alle tider. Havfisketuristene har allerede endret adferd, påpeker Rasmussen.

– De rømmer ut i Andfjorden. Der er det mer fisk å få, og fisken er heller ikke deformert, eller stinker.

– Hvis turistene får det for seg at viltfisken i Toppsundet er dårlig, får det konsekvenser, poengterer han.

Suksess

Toppsundet Havfiske ble startet opp i 2013. Fra en forsiktig start med en båt utleid i 2–3 uker har virksomheten vokst til tre båter og fullbooket sesong hele sommerhalvåret.

Du kan lese mer om Rasmussen og virksomheten i Sommermagasinet til Harstad Tidende, som kom som innstikk i hovedavisen onsdag denne uken.

– Tar ansvar

På sine hjemmesider skriver Nordlaks at de har matfiskproduksjon i elleve kommuner i Nordland og i Sør-Troms. Under vignetten «bærekraftig utvikling» skriver de:

«Nordlaks er avhengig av et rent miljø på våre produksjonsanlegg. Dersom vi tar vare på våre omgivelser og ikke påvirker miljøet negativt, kan vi holde på med vår oppdrettsvirksomhet i all fremtid».

«Vi bruker store ressurser hvert år på å sikre dette. Det akkrediterte og uavhengige selskapet Akvaplan-Niva AS i Tromsø følger opp alle våre lokaliteter regelmessig for å sikre optimal og bærekraftig drift gjennom omfattende undersøkelser», sitat slutt.

– Har ingen ting med Nordlaks å gjøre

– Denne parasitten har ikke noe med verken Nordlaks eller oppdrettsnæringen å gjøre, sier pressetalsmann Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Han er uforstående til hvorfor konsernet blir dratt inn i saken.

– Vi registrerer at innehaveren av Toppsundet Havfiske er uenig med Veterinærinstituttet. Men det er desto viktigere å få kunnskap på bordet. Dette kan Veterinærinstituttet, og det er bra at fisken ble levert inn slik at saken kan oppklares.

– For øvrig jobber vi hele tiden med å overvåke og redusere vår påvirkning på omgivelsene.

– Vårt første anlegg i Toppsundet kom for 14 år siden. Akkurat nå har vi nyutsatt smolt på lokalitetene i Toppsundet, etter at begge lokalitetene i sundet har vært tømt for fisk siden november fram til midten av april.

– Vi har ikke gjort noen nylige endringer i drift eller med fôr som skulle tilsi at vi påvirker villfisken mer.

– Tvert imot har vi hatt få avlusinger og veldig god kontroll på fôringen i Toppsundet, blant annet som resultat av kamerastyrt fôring av alle merder, fastslår Lars Fredrik Martinussen.

Fiskene ble levert til Mattilsynet torsdag. Foto: Tor-Holger Rasmussen
Tor-Holger Rasmussen synes det er påfallende fangst av deformert og/eller syk fisk gjerne gjøres nær oppdrettsmerder. Foto: Odd Leif Andreassen
KONTANT: Lars Fredrik Martinussen. Arkivfoto Foto: Arkivfoto: Lars Fredrik Martinussen