De fire aktørene møtes i neste uke og er samstemte i bekymringen for at den sivile beredskapen kan bli redusert betydelig i årene som kommer. Hovedbudskapet deres er et skrikende behov for en redningshelikopterbase i Troms.

Kystvakthelikoptrene kan bli flyttet til fregattvåpenet i overskuelig fremtid, samtidig som en flytting av Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge kan redusere beredskapen. Hovedredningssentralen Nord-Norges (HRS) brukte Bell-helikoptre i 87 operasjoner fra 2012 til 2018.

12 av operasjonen var luftambulanseoppdrag. I fjor ble det totalt 15 oppdrag for Bell i redningssentralens tjeneste.

NYE HELIKOPTRE: Slike AW101 erstatter de velkjente Sea King-maskinene fra 2019.

I redningsskyggen

Troms ligger i det som kalles for «redningsskyggen» til havs. Det vil si at dersom det skjer en ulykke eller forlis i havområdene utenfor Troms, er redningen rundt to timer unna på basene i Bodø og i Lakselv.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge har merket at de ikke har kystvakthelikoptre tilgjengelig.

– Du har et lite gap i redningsdekning på Tromsøflaket. I forbindelse med innkjøp av nye helikoptre var dette et tema, men det ble konkludert med at økt hastighet på nye redningshelikoptre, samt lengre rekkevidde ville gi en bedre dekning enn man hadde før, sier Bernt-Ove Jamtli, avdelingsdirektør i Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS).

De nye AW101-maskinene som erstatter Sea King til neste år bruker vel 25 prosent kortere tid. Det vil si at helikopteret på Banak i Lakselv bruker vel én time på turen til Tromsø. Et mer moderne helikopter betyr at det også kan fly gjennom skyer, noe Sea King ikke kan.

– I vurderingen av hvor mange nye redningshelikopter som skulle benyttes, ble det tatt høyde for at de nye kystvakthelikoptrene skulle være på kystvakta. Kystvakthelikoptrene har stor betydning for redningsberedskapen i områdene rundt norskekysten og Svalbard. Selv om de nye helikoptrene flyr raskere og lengre, er det fortsatt behov for å opprette en redningshelikopterbase i Troms, sier sjefen for hovedredningssentralen.

OPPDRAG: De 1.333 røde prikkene markerer hvert oppdrag for Sea King fra 2012–2018. Grafikk: Hovedredningssentralen Nord-Norge

Aktiviteten til havs øker

De siste årene har det vært en kraftig økning i cruisetrafikken langs kysten av Nord-Norge. De mest populære havnene er Tromsø og Honningsvåg.

– Nord-Norge har hatt en økning på 15 prosent i passasjertall i cruisetrafikken hvert år. Fra 2017–2018 er økningen på 60.000 passasjerer. I tillegg er det økt aktivitet i offshore, for eksempel Goliat-plattformen der et hundretalls personer jobber. Vi har allerede hatt mindre hendelser med delvis evakuering av plattformen, sier Jamtli, og poengterer:

– Den økte aktiviteten er bra på mange måter, men det øker sjansen for at noe skal skje. Det må vi ha i bakhodet når vi skal tenke beredskap.

BELL-REDNING: Forsvarets Bell-helikoptre står i beredskap for HRS og politiet. De røde prikkene viser hver av de 83 operasjonene helikoptrene har deltatt ifra 2012–2018.

Politimester: – Definitivt et behov

Justisdepartementet skal kjøpe inn 16 nye redningshelikoptre, og har opsjon på seks til.

– I fjor spilte vi inn for justisdepartementet at det er behov for en redningsbase i Troms. Planene om å flytte Bell fra Bardufoss til Rygge gjør ikke dette noe bedre. Det er behov for redningshelikopterbase i Troms, det er det ikke tvil om, sier Jamtli.

Han får støtte fra Ole B. Sæverud, politimester i Troms politidistrikt.

– Jeg har lenge argumentert for et redningshelikopter mellom Bodø og Banak. Det er ingen steder i Europa der det er så langt mellom redningshelikoptrene. Her er det mye aktivitet og økende aktivitet. Det er ingen steder det dør så mange i snøras som i Troms. Det er definitivt et behov, sier Sæverud.

Politimesteren mener det dessuten er uheldig at Kystvakten seiler skipene sine uten helikoptre.

– Vi har politimyndighet opp til Svalbard. Helikopter på kystvaktfartøy er helt avgjørende for å løse kontrollbehovet vi har i de områdene. Alternativet er å ha flere båter, og det er enda dyrere, sier Sæverud.

– Tema i 20 år

Troms fylkesting har i lengre tid jobbet med å få til en redningsbase i Troms.

– Vi mener at departementet burde benytte seg av opsjonen på å kjøpe flere redningshelikoptre når de først er i gang, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk.

LANG DEBATT: Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) mener beredskapen langs Troms-kysten er for dårlig.

Fylkesrådet har i den forbindelse invitert Fylkesmannen, HRS og politiet til et møte i neste uke for å diskutere breredskapen.

– Det er uavhengig av øvrige diskusjoner hærens helikoptre i nord. Dekningsområdet for redningshelikoptrene har vært et tema i 20 år. Det er et stort, åpent hull i havområdene fra Lofoten til Vest-Finnmark med den dårligste dekningen i hele landet. I lys av økt aktivitet i nord, petroleumstransport og cruisetrafikk, er det stadig mer aktuelt, sier Ørnebakk.