Starter planlegging av ny skole på nordsida

Bygging av nye Bergseng skole samkjøres med harstadpakkeprosjektet langs Gamle ridevei/Stallheimveien, melder Harstad kommune.

TOMTEVALG: Edvin Eriksen og Hege Bakken i oppvekstutvalget står på Mustapartajordet der den nye skolen nå planlegges.   Foto: Kristin Axelsen Kildal

nyheter

Hovedformålet med planen er å regulere tomt til nye Bergseng skole med tilhørende atkomstveger, og tilstøtende boligområde. I tilknytning til skolen skal det også legges til rette for ny flerbrukshall.

KART: Harstad kommune 

Prosjektet gjennomføres som samspillskontrakt, som betyr at entreprenører og kommunen skal jobbe sammen for å tegne skolen og prise prosjektet. Så skal den beste tilbyderen velges. Harstad kommune betaler 21 millioner kroner for tomt til ny skole på Mustapartajordet på Bergseng.