Varsler gigantsatsing på torskeoppdrett

Vesterålen Havbruk AS ønsker å legge hele fem oppdrettsanlegg for torsk til Harstad og Kvæfjord. Sier lokalpolitikerne ja, ligger det en etablering av industriarbeidsplasser på land i potten, forteller administrerende direktør Brynjar Kværnstuen.

SATSING Brynjar Kværnmoen og Vesterålen havbruk har søkt om fem lokasjoner for oppdrett av torsk i Harstad og Kvæfjord.  Foto: Einar Aslaksen/Vesterålen Havbruk

nyheter

Lokalitetene i Harstad er i Sundsvollsundet mellom Bjarkøy og Helløy. Samt ved Lyngøyan mellom Grøtavær og Bjarkøy. Begge i øyriket.

Her vil man starte oppdrett av torsk i Harstad. 

De tre lokalitetene det søkes om i Kvæfjord er Forøya i Gullesfjorden, ved Hundstad (Hoklandskjæran i Bygdesundet) og i Garnbukta i Øysundet (Ålneset).