Politikerne er positiv til dette bygget ved Folkeparken

Utvalg for plan og næring besluttet på siste møte å legge ut byggeplanene til Norsk folkehjelp til offentlig høring.

Den røde sirkelen viser hvor Norsk folkehjelp har planer om å bygge kontor og lager.  Foto: Google maps

nyheter

Organisasjonen har planer om å bygge et lager og kontorbygg på to etasjer med atkomst fra Fjellveien.

Sweco har utarbeidet en rapport og den sier at planen er i tråd med gjeldende reguleringsplan, og får ikke vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.