Sjekket om harstadværinger sorterer plasten – skårer dårligere enn snittet

Fiskegarn, bleier og en hel del restavfall befant seg i plastavfallet. Det er dermed store rom for forbedringer, ifølge HRS og Grønt Punkt Norge.

PLAST HRS inviterte tirsdag mediene til å være med på den første kvalitetsrevisjonen av plast sendt til gjenvinning. Her Tonje Thune, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt og kommuneleder Kristian Nordby i Grønt Punkt Norge.  Foto: Gisken A. Eriksen

nyheter

Tirsdag var Grønt Punkt Norge på tidenes første kvalitetsrevisjon for gjenvinnbar husholdningsplast på HRS Harstad. Sammen med HRS' ansatte gikk de gjennom hver eneste pose fra nærmere 500 kilogram av husholdningsplast.

Kommuneansvarlig Kristian Nordby i Grønt Punkt Norge og HRS' kommunikasjonsleder Tonje Thune understreker at folk stort sett er flinke til å sortere, og det gjerne grundig. Det er likevel noen som ødelegger for andre ved rett og slett ikke å sortere i det hele tatt.