Vil sikre kafedrift på Borkenes

Kvæfjord Arbeiderparti og Kvæfjord Senterparti ber om at det i budsjett for 2022 innarbeides kr. 60.000,- i driftsstøtte til kafedriften.

støtte Det er et politisk ønske om å bevare kafedriften på Borkenes.  Foto: Illustrasjon - Rena Tretyakova/Colourbox

nyheter

Lokalpartiene med Karoline Gabrielsen (Ap) og Birger Holand (Sp) i spissen mener tilbudet er viktig både for kommunens egne innbyggere og for folk som besøker bygda. Kafeen er i dag et sentralt treffsted for mange seniorer i bygda, og som nå er bekymret for at tilbudet igjen skal bli borte, skriver de i et brev adressert til ordfører og kommunedirektøren.

- Vi er både takknemlig og imponert over den frivillige innsatsen som gjøres av medlemmer i Kvæfjord Røde Kors for å gi dagens kafetilbud, men vi mener at kommunen må bidra til driften slik at tilbudet kan sikres og utvikles.