- Må rydde opp innen 1. juli

Bonde Edmund Ludvigsen i Sørvik må rydde opp i nydyrkingsprosjektet langs Storelva.

Utvalg for plan og næring på befaring hos Edmund Ludvigsen. privat foto 

nyheter

Utvalg for plan og næring vedtok mandag å pålegge Ludvigsen å forholde seg til 10 meter buffersone. Stein, røtter og greiner som er dumpa i buffersonen skal fjernes og deponeres på annet område utenfor buffersonen. Skjæring som er opprettet ved starten av nydyrkingsfeltet mot fylkesveien, skal plastres med stein på en slik måte at skjærings sikres mot erosjon, utgraving og fare fur utrasing. Dersom påleggene ikke gjennomføres innen tidsfristen eller gjennomføres på en slik måte at det ikke kan godkjennes av Harstad kommune, vil det på nytt bli vurdert andre sanksjoner i tråd med forskrift om nydyrking.


Bonde i Sørvik med alvorlige brudd på nydyrking: Kommunen har gitt stoppordre

Bonde Edmund Ludvigsen fra Klatran i Sørvik får krass kritikk fra Harstad kommune, som mener det er blitt begått alvorlige brudd på vilkår gitt i forbindelse med nydyrking.


Politikerne vil ikke, som administrasjonen, avkorte produksjonstilskuddet for 2021 på kroner 6.000 kroner.