Har ventet nesten et halv år på sykehjemsplass

Åtte pasienter står på venteliste til langtidsplass i sykehjem i Harstad.

Orienterte: Leder ved koordinerende enhet Siw Hanssen orienterte om ventelistene. Foto: Turid Ingebrigtsen 

nyheter

Den som har ventet lengst, har stått på liste i 166 døgn – fem og en halv måned. Den som har ventet kortest er en som har stått på venteliste i elleve døgn.

– Alle disse pasientene er hjemmehørende i Harstad, fortalte leder for koordinerende enhet, Siw Hanssen under møtet i helse- og omsorgsutvalget onsdag.