Her kan det bli seks nye omsorgsboliger

Første etasje i Olavsgården kan bli gjenåpnet. Kommunedirektøren ber om 200.000 kroner til å utarbeide et utbyggingsforslag.

Olavsgården: Underetasjen kan bli omsorgsboliger. 

nyheter

Olavsgården driftes i dag med 16 plasser heldøgns omsorg i fjerde etasje, samt 28 omsorgsboliger i andre og tredje etasje. Første etasje har i lang tid blant annet vært brukt til dagsenter og akuttplasser i forbindelse med pandemien.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen mener det vil være mulig å lage flere omsorgsboliger i første etasje i Olavsgården. Ombyggingen vil gi seks nye boenheter med egen fellesstue og vaskerom.