Et nytt lokalt maritimt nettverk skal utvikle selvgående fartøy

Målet er å automatisere mer av arbeidsoppgavene i den maritime sektor.

bygger: Grovfjord Mekaniske verksted har under bygging 15 autonome fartøy (Armada) til det engelske selskapet Ocean Infinity Group. Ocean er ledende innen inspeksjon av rørledninger- og kabelgater og kartlegging av havbunnen. Illustrasjon: Gmv 

nyheter

Styringsgruppen består av fire lokale og regionale bedrifter.

Målet er å øke bruken og leveransen av autonome (selvgående og ubemannede) systemer, bedre rekrutteringen til nettverksbedriftene, få flere leveranser til olje- og gassnæringen, og øke markedsandelen innen offshore havvind og kartlegging av maritime ressurser.