Arctic Race: Kunnskapsgrunnlaget

I denne episoden utforsker et bredt sammensatt panel muligheter og utfordringer basert på faktiske utviklingstrekk.
nyheter

Det er demografiske forhold som fraflytting og aldring, men også den veksten man så i verdiskapingen i næringslivet før pandemien traff oss, hvilke bransjer som har behov for arbeidskraft, og veien ut av pandemien.

Deltakere: Merete Nygård Kristiansen (Akvaplan-Niva), Jonas Stein (UiT Norges arktiske universitet) Mona Slåtto Olsen (Kunnskapsbanken, Sparebanken Nord-Norge), Linda Beate Randal (Innovasjon Norge), og Knut-Eirik Dybdal (Arctic Race of Norway).