Det ble lite å gjøre under koronapandemien, da startet ekteparet Mustaparta egen fabrikk på Trastad

På Trastad i Kvæfjord er det etablert en fabrikk for klippfisk.

Einar og Unn Mustaparta har startet den Lille klippfiskfabrikken, og er godt i gang med produksjonen.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Einar og Unn Mustaparta har etablert Den Lille klippfiskfabrikken, og tar sikte på en årlig produksjon i tonnskala.

Det var koronaen som satte dem på ideen. De fikk bedre tid til uttesting under koronaen, og fant ut at de ville starte med produksjon av klippfisk.