Det er ikke klimakrise

Onsdag drev Demokratene valgkamp på Rikard Kaarbøs plass.

Kent Andersen, Rebecca Mistereggen, Kent Ugland Jacobsen, Amund Garfors og Tom Stiansen på RIkard Kaarbøs plass.  Foto: Hanne Thode

nyheter

Demokratene ønsker å sette Norge først. Demokratene tror heller ikke på klimakrisen. De utelukker ikke at det er utfordringer knyttet til klima, men fastslår at det i iallfall ikke er en krise. Forsvaret er også en av deres hovedsaker. Selv om de ikke ønsker at Norge skal være med på internasjonale avtaler som for eksempel parisavtalen og FNs bærekrafts mål, mener de at NATO er viktig å være en del av.

– Vi i Demokratene mener at beslutninger burde tas demokratisk av norske myndigheter. Vi synes det er særs spesielt at for eksempel EU og FN skal ha innflytelse på hva som er best for Norge. Norge må settes først å da må beslutninger også tas av dem som vil Norges beste, ikke internasjonale organisasjoner med andre interesser, forteller demokratenes partileder Geir Ugland Jacobsen.