Smertefull dans og joik i festspillgudstjenesten

Mange artistar som er engasjert av festspela gjorde sitt til at festspelgudstenesta vart ei verdig og kunstnerisk oppleving.

FESTSPEL: Sogneprest Hanne Punnsvik Øygard hadde med seg festspeldirektør Ragnheiður Skúladóttir og festspelprofil Elle Sofe Sara som tekstlesarar under festspelgudstenesta søndag.   Foto: Kåre Torvanger

nyheter

Det merkast gjennom tekstlesarar og kunstneriske innslag.

Det er også vanleg på desse gudstenestene at representantar for det offentlege er med. Varaorførar Espen Ludvigsen var god tekstlesar saman med festspeldirektør Ragnheiður Skúladóttir og festspelprofil Elle Sofe Sara som las tekstane på nordsamisk.