I gang med tidenes største arkeologiprosjekt i Tjeldsund

Arkeologene er tilbake i Tjeldsundet. I år skal 17 lokaliteter graves ut i det som er Nord-Norges største arkeologiske prosjekt noen gang.

I forbindelse med byggingen av Hålogalandsveien skal arkeologer grave fra Tjeldsundbrua til Gullesfjord.   Foto: Knut Godø

nyheter

Og det er steinalder og samiske lokaliteter som står i fokus.

Det vil være over 30 arkeologer innom utgravningene langs Tjeldsundet denne sesongen. Årets feltarbeid vil pågå fra 2. juni til 17. september. De 17 lokalitetene vil være fordelt på fem kommuner fra Tjeldsundbrua i Harstad til Gullesfjorden i Kvæfjord kommune.


50 bedrifter er interesserte i å bygge Hålogalandsvegen

Konkurransen om å få bygge og drifte E10 Hålogalandsvegen ble utlyst 17. mai.


Den planlagte Hålogalandsvegen, som skal gå mellom Harstad, Evenes og Sortland, er tenkt som delvis utbedring av eksisterende vei og delvis nybygging. En rekke automatisk fredete kulturminner vil bli berørt av veibyggingen, og må dermed undersøkes av Norges arktiske universitetsmuseum før veiarbeidet kan starte. Prosjektet «Arkeologi langs Hålogalandsvegen» startet i fjor og hadde da første år med utgravninger langs Tjeldsundet. I år og neste år vil de arkeologiske arbeidene fortsette.

Arkeolog Konrad Roykiewicz på leting etter funn under fjorårets utgravning.  Foto: UiT

Lite undersøkt område

Området rundt Tjeldsundet er fra før lite undersøkt. Undersøkelsene som nå pågår vil bidra til å øke kunnskapen om menneskene som bodde rundt Tjeldsundet, fra steinalder og frem til nyere tid. Fjorårets utgravninger ga et rikt funnmateriale fra jernalder, middelalder og steinalder, og arkeologene forventer at også årets utgravninger i stor grad vil berike det arkeologiske materialet.

Samiske bosetninger

– I løpet av årets sesong vil vi undersøke 12 samiske lokaliteter. Blant annet skal vi grave ut flere boplasser, med tufter av ulike typer boliger og tidsperioder. Rundt Tjeldsundet har det bodd markasamer, som har drevet med en kombinasjon av reindrift, gårdsbruk, fiske og utmarksnæringer Flere av kulturminnene som skal undersøkes vil belyse dette varierte ressursgrunnlaget og levemåten, sier prosjektleder Inga Malene Bruun.


9.000 år gamle hustufter blir liggende under asfalten når ny vei bygges

Arkeologene har gravd fram hustufter fra eldre steinalder ved Kåringsklubben i Tjeldsundet.


– Området har også vært brukt av den nomadiske reindrifta som har flyttet ut mot kysten for å ha reinen på sommerbeite. Ikke langt fra Tjeldsundbrua skal vi undersøke kulturminner som er direkte knyttet til det som må ha vært en merkedag; da reinen skulle svømme over sundet. Samiske kulturminner har vært lite undersøkt, og årets utgravninger vil bidra til å øke kunnskapen om både samene som bodde rundt Tjeldsundet, og den samiske historien på et mer overordnet plan, fortsetter hun.

Inga Malene Bruun er prosjektleder for de arkeologiske utgravningene langs Hålogalandsvegen. 

Skjulte skatter gir nye svar

Fem lokaliteter fra steinalderen skal også graves ut. Den største av disse, Solli, ble påbegynt i fjor. Solli har en datering som spenner mellom cirka 6800 -2900 f.Kr. Det vil si at Solli har vært en ettertraktet plass i flere tusen år. Funnmaterialet herfra er rikt, og man kan for eksempel tydelig se hvor husene sto, og hva slags redskaper de brukte. Arkeologene håper derfor på å kunne få svar på hva menneskene levde av, hvordan boplassen var organisert og hva det var som gjorde at man vendte tilbake til Solli igjen og igjen.


Dette fant arkeologene langs den nye Hålogalandsveien

Steinredskaper og spisse skiferkniver trolig helt fra 3000-4000 år før Kristus, begeistrer arkeologene.


Trinnøks og meisel funnet på Solli i 2020. Disse gjenstandene er cirka 7000 år gamle.  Foto: UiT

Det skal i tillegg graves i enda flere lokaliteter fra steinalderen i området. Disse vil også bidra med viktig og ny kunnskap om steinalderbosetningen som holdt til rundt Tjeldsundet for mange tusen år siden. Arkeologene begynner allerede å se konturene av at denne regionen har hatt mange boplasser i eldre steinalder, og at det må ha vært mye liv i vikene rundt om sundet.