Få utskrivningsklare pasienter på UNN

De siste dagene har det vært få utskrivningsklare pasienter som har blitt liggende på UNN Harstad.
nyheter

– Vi har hatt fra en til tre ferdigbehandlede pasienter som tilhører Harstad kommune, sier driftsleder Gina Johansen ved UNN Harstad.

Kommunen har de siste fire–fem månedene slitt med å ta imot egne pasienter, men nå ser det ut til at saken har løst seg.