Sjøfuglene forsvinner – nå etterlyser Lars Børge svar

Lars Børge H. Myklevold på Ytter-Aun frykter at den store bestanden av mink er hovedårsaken til den voldsomme nedgangen i antall terner.

Mink dreper og truer arter: En Ytter-Aun.beboer er bekymret for voldsom nedgang i sjøfuglbestanden.  Foto: Skjermdump

nyheter

I innbyggernes spørretime i kommunestyret torsdag fremførte Myklevold sine bekymringer. Han viste til at på Sandskjæret i Toppsundet hekket det tidligere mange titalls par av sjøfuglarter, som i dag er på rødlista.

Har vi overvåking?

Han ville vite om Harstad kommune har noen form for overvåking av tilstanden for miljø og naturmangfold i kommunen.