AL Gangsås Borettslag frifunnet etter søksmål fra en entreprenør

Larsen Bygg og Anlegg AS stevnet borettslaget for retten da det oppstod uenighet om betaling etter utført reklamasjonsarbeid.

STEVNING Krangel om fakturaer etter reklamasjon havnet i Midtre Hålogaland tingrett.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Kontrakten ble inngått i november 2015 om utvidelse av åtte balkonger på Vollen i Harstad. Avtalt kontraktsum var 570.000 kroner, pluss moms. Arbeidet var ferdigstilt i 2016. Kort tid senere ble det reklamert over dårlig håndverksmessig utførelse for to balkonger. Etter at Larsen Bygg og Anlegg AS hadde utført reklamasjonsarbeid på de to balkongene, ble det reklamert over lekkasje gjennom balkongdekkene. Larsen Bygg og Anlegg AS utførte reklamasjonsarbeid våren 2016.


Fikk ikke ambulansekontrakt, stevnet UNN for retten - slik gikk det

Redningselskapet ble tildelt en kontrakt på skyss av ambulansepersonell og frakt av syke fra øyene utenfor Harstad. Båt og Motorservice i Harstad aksepterte ikke uten videre avgjørelsen.


Lekkasjene vedvarte, og det ble reklamert på nytt 19. juni 2016. Larsen Bygg og Anlegg AS utførte nye reklamasjonsarbeider høsten 2016. Lekkasjene vedvarte også etter det siste utbedringsforsøket, og i et notat av 24. november 2016 fra Halvars Byggservice ble det konkludert med at lekkasjene hadde sin årsak i «takvann som skyldes over gesimsen og renner ned på gammel balkong bak bordkledningen» og videre «at det blir ikke riktig å belaste Larsen Bygg og Anlegg AS alle kostnadene her».