Kunne endelig åpne Rå minnelund

Dette har lenge vært et etterspurt tilbud i Kvæfjord. Både for å bedre kapasiteten på kirkegården, men like mye for at pårørende skal ha et sted å gå til, uten å måtte påta seg ansvaret for å stelle ordinære graver.
nyheter

På nybygde Rå minnelund er det i første omgang plass til rundt 100 urner. Området kan med enkle grep rydde plass til minst 100 til. Lunden ligger under 100 meter fra Kvæfjord kirke, nedenfor Rå kirkegård.

Verdig plassering og utforming

Konkret planlegging startet i 2017, men ble første gang foreslått for lenge siden. Temaet har vært jevnlig diskutert i dialogmøter mellom Kvæfjord kommune og kirken. Vedtaket om å bygge ble tatt av menighetsrådet i 2019. Arbeidet ble utført i fjor høst av firmaet Total Utemiljø, og totalkostnaden kom på virka 800.000 kroner. Tirsdag ettermiddag, 18. mai 2021 ble minnelunden formelt åpnet.