Åpnet konkurs i bilpleie-selskap

Midtre Hålogaland tingrett tok oppbudsbegjæringen til Harstad Detailing AS til følge.

Harstad Detailing AS formelt konkurs 18. mai.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Det fremgår av kjennelsen i tingretten at oppbudet er besluttet av styret. Retten fant at begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven. Ifølge opplysninger fra skyldneren, er verdien av virksomhetens aktiva om lag 80 000 kroner. Virksomhetens gjeld beløper seg til om lag 130.000 kroner. Virksomheten skal være innstilt, og har to ansatte som ikke er oppsagt.


Ville starte for seg selv - nå kaster Harstad-bedriften inn håndkleet

Harstad Detailing AS i Tordenskjolds gate har levert inn oppbudsbegjæring til Midtre Hålogaland tingrett.


Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Fristdagen etter dekningsloven antas å være 03.05.2021. Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er 15.06.2021. Advokat Tove Julin Pettersen fra Advokatfirmaet Finn ble oppnevnt til bostyrer. Skiftesamling er berammet til 28. juni.