Utvider terapi, fotpleie og massasje-bedrift

Formannskapet i Kvæfjord har innvilget Thea Terapi Fotpleie & Massage AS på Borkenes 125.000 kroner i støtte fra kommunens næringsfond.

STØTTE Thea Terapi Fotpleie & Massage AS på Borkenes utvider tilbudet.  Foto: Ruslan Olinchuk/Colourbox

nyheter

Bedriften ble etablert i 2005, eies av Tjitske Annet De Haan, og har en avdeling på aktivitetssenteret i Harstad. Kundegruppen har til nå hovedsakelig vært personer fra 50 år og oppover, siden bedriften tilbyr disse tjenesten på lokale sykehjem og omsorgsboliger. Ifølge sakspapirene har innehaver lenge ønsket å utvide driften. Det har blitt investert betydelig i lokalene på Borkenes, og mer er planlagt.


Får støtte til å etablere ny kjøreskole

Formannskapet i Kvæfjord har bevilget 44.500 kroner fra næringsfondet til etableringen av CYU Trafikkskole AS.


De Haan skrev i sin søknad at videreutviklingen har som mål å gjøre bedriften mindre sårbar ved en ny pandemi eller lignende situasjon ved at de utvider tilbudet og lokalene, og bedriften satser på et utvidet forretningsområder. Kommunedirektør Merete Hessen anbefalte å innvilge det søkte beløp. I sakspapirene før formannskapsmøtet skrev hun: