Får støtte til å etablere ny kjøreskole

Formannskapet i Kvæfjord har bevilget 44.500 kroner fra næringsfondet til etableringen av CYU Trafikkskole AS.

STØTTE En ny kjøreskole med forretningsadresse i Kvæfjord har søkt og fått støtte fra kommunens næringsfond.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Selskapet er et enkeltmannsforetak med forretningsadresse i Kvæfjord. Stiftelsesdatoen var 26. februar. Connie Hajani, en erfaren kjørelærer står bak. I søknaden står det at prosjektet i første omgang vil bidra til to nye arbeidsplasser i kommunen. På sikt ønsker hun å få nok elever til å ansette en kjøreskolelærer til. Bedriften vil være registrert i Kvæfjord kommune, men lokalene til kjøreskolen må ligge i Harstad, for å være nærmest mulig øvingsområdet (store kryss, rundkjøringer o.l.).


Uheldige Vinjar kan endelig ta lappen

Først brakk han beinet mens han gikk på flat mark. Da han endelig kunne fortsette trafikkopplæringen, kom koronakrisen og stengte skolen på dagen. Førerkortet ble satt på vent – igjen!


Søker påpeker at hun likevel vil ha mulighet til ås tarte noen av kjøretimene fra Kvæfjord, hvis eleven ønsker det/bor der.