Roser kommunedirektøren for rask reaksjon mot ensomhet og utenforskap

Høyres Håkon Vahl berømmer administrasjonen for å ta signalene om ensomhet ute i befolkningen på største alvor.

ALVOR: Håkon Vahl er glad for at kommunen setter inn tiltak mot ensomhet og utenforskap.  Foto: Frank Roger Roksøy

nyheter

Torsdag skal kommunestyret behandle ensomhet og utenforskap under koronapandemien. Forslaget går ut på å bevilge 850.000 kroner til ulike tiltak som skal motvirke dette.

– Jeg tok opp saken i februar der jeg ba om midler til å styrke støttekontaktordningen for å motvirke ensomhet i en tidsbegrenset periode. Et enstemmig kommunestyret vedtok å sende saken over til kommunedirektøren som så skulle legge fram en sak for realitetsbehandling. Det har han gjort, og forslaget fra kommunedirektøren er veldig bra, og det fortjener kommunedirektøren all mulig ros for, sier Håkon Vahl.