Gran som klimatiltak:

Kjempet innbitt mot granplanter som klimatiltak: – Dette er et panikkvedtak

MDG og uavhengig stemte nei til å plante gran som klimatiltak i Harstad.

Panikkvedtak: Lars Jørgen Høe (MDG) kalte vedtaket for et panikkvedtak som på sikt vil føre til naturinngrep. Arkivfoto:  

nyheter

Lars Jørgen Høe (MDG) og Uavhengig representant Aurora Bårdsen Nielsen var sterkt uenig i påstanden om at tiltaket er miljøvennlig. Også Frp, Rødt og tre representanter fra Høyre stemte mot. Men forslaget om å bruke 300.000 kroner på å plante 100 dekar gran på kommunale eiendommer ble vedtatt med 23 mot 14 stemmer.

Med 33 mot to stemmer ba kommunestyret om å få en overordnet strategi for skogplanting som klimatiltak. Til høsten skal denne strategien behandles i kommunestyret.