Kapasiteten på sykehuset nær bristepunktet - utskrivningsklare pasienter blir liggende

Kapasiteten ved UNN Harstad er tøyd til bortimot det maksimale. Årsak: Harstad kommune klarer ikke å ta imot ferdig behandlede pasienter.

Krevende: Driftsleder Gina Johansen har forståelse for at situasjonen er vanskelig også for kommunen. For sykehuset er det spesielt krevende at dette skjer under en pandemi. Foto: Frank Roger Roksøy 

nyheter

Hver dag de siste fire månedene har i gjennomsnitt fem utskrivningsklare pasienter ligget på vent på sykehuset. De er ferdig behandlet av sykehuset, men er for dårlig til å bli sendt hjem. Pasientene venter på korttids- eller langtidsopphold i sykehjem, rehabiliteringsplass eller hjemmetjeneste.

LES SVARET TIL KOMMUNEN HER