HT MENER:

Rom også for private

Det er på høy tid – mange vil mene overtid – når regjeringen nå fremmer forslag til ny barnevernlov. Barnevernet har lenge hatt sine utfordringer, og den gamle loven ble utformet for nærmere 30 år siden. Lovforslaget inneholder en rekke fornuftige reformer.

Det private barnevernet bør ikke kastes ut med badevannet.

nyheter

Men størst politisk oppmerksomhet får trolig avsnittet som gjelder private aktører. – Jeg ser for meg at jeg kommer til å få kritikk fra Frp fordi jeg regulerer, og kritikk fra venstresiden for at jeg i det hele tatt aksepterer at private skal ha en rolle, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) da han presenterte lovforslaget forleden. Forventningen kan jo være et tegn på at han har funnet en farbar middelvei gjennom en ideologisk kamparena.


Færre bekymringsmeldinger henlegges i Harstad

Det har i Norge det siste året vært en svært stor økning i antall henleggelser i barnevernet. Harstad kommune bidrar ikke til denne utviklingen.


Å avvikle alle avtaler med kommersielle aktører er en kampsak med mobiliserende kraft hos opposisjonen til venstre på Stortinget, en kampsak som jo gjelder alle deler av velferdspolitikken. Begrepet «velferdsprofitør», som på ytre venstre beskriver enhver kommersiell tjenestetilbyder, har raskt og sømløst glidd inn også i styringspartiet Aps vokabular. Ifølge Språkrådets bokmålsordbok er profitør «en som skaffer seg fortjeneste på umoralsk vis», ofte brukt om forhold under andre verdenskrig.

VG har tidligere påvist hvordan fem store selskaper har kontrollert to tredjedeler av barnevernsmarkedet, og hvordan nordiske velferdsgiganter har vist økende appetitt på dette markedet. Tilfeller av drøye uttak og lukrative eiendomssalg har florert i flere medier. Hva situasjonen tilsier på det milliardmarkedet dette er blitt, er tiltak som sikrer gjennomsiktige eierforhold samt tydelige krav og god kontroll. Lovforslaget strammer inn når det gjelder hvilke oppgaver private tilbydere skal kunne løse.


Hun blir den nye kommunalsjefen

Torill Skår (59), fra Kvæfjord, blir ny kommunalsjef med ansvar for helse, velferd og omsorg i Harstad kommune.


Men det private barnevernet bør ikke kastes ut med badevannet. Private aktører bidrar til et mangfold og til å utvikle tjenestene positivt, sier Ropstad til Vårt Land. Derfor er det liten grunn til å sette et bastant skille mellom ideelle organisasjoner, som også venstresiden vil beholde, og kommersielle aktører. I begge tilfeller forutsettes det en profesjonell offentlig oppdragsgiver. Og uansett bør kvaliteten på tjenestene være det viktigste, det vil si hensynet til barnets beste.