13,4 millioner ekstra til koronarammede bedrifter

Koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark kan nå søke fylkeskommunen om ferske midler til bedriftsintern opplæring.

Forvalter: Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut 13,4 millioner til rammede bedrifter. Her Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune 

nyheter

Regjeringen bevilget nylig 300 millioner til kompetanseutvikling, som fylkeskommunene forvalter og deler ut gjennom tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring, ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen.

I 2021 er samlet tilskuddspott på cirka. 15 millioner kroner grunnet ekstra midler til et koronarammet næringsliv. De 13,5 millionene er altså ekstra koronamidler.

Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.


Slik er Erna Solbergs plan for gjenåpning av Norge

Statsminister Erna Solberg (H) legger opp til en kontrollert gjenåpning av Norge i fire trinn. Når første trinn kommer, kan hun ikke si noe om foreløpig.


– Lite og sent

Fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde (SV) oppfordrer bedrifter til å søke.

– Det vi får fra regjeringen er lite og sent, men vi skal sørge for å utnytte det vi har fått best mulig. Jeg vil oppfordre alle som kan ha utbytte av midlene om å søke, slik at vi får satt de pengene vi har fått i omløp, uttaler han, ifølge pressemeldingen.

– I den vanskelige pandemisituasjonen næringslivet står i, er det viktig å kunne legge til rette for den omstillingen samfunnet trenger. Vi skal berge oss gjennom pandemien uten å øke de sosiale forskjellene i samfunnet, samtidig som vi har kort tid på å omstille oss i en grønnere og mer bærekraftig retning for å unngå kritiske klimaendringer. Bedriftsinterne opplærings-midler kan bidra positivt til dette.


Fryktet korona-vaksiner ville gå tapt - men da kastet driftige øyværinger seg rundt

Da øysamfunnet ble avskåret fra omverdenen, fryktet man først at vaksiner til befolkningen skulle gå tapt. Ibestadværinger er imidlertid vant til både ras og dårlige forbindelser.


Slik søker du

Det er ingen søknadsfrist, ifølge Troms og Finnmark fylkeskommunes sider. Søknader registreres via Regionalforvaltning.no og behandles fortløpende. Forventet saksbehandlingstid er to til fire uker.

Maksimalt tilskuddsbeløp er 300.000 kroner.

Søknad må inneholde:

  • Beskrivelse av kurs/opplæringstilbud.
  • Plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres.
  • Tidsplan for opplæringen.
  • Beskrivelse av samarbeidspartner/kursaktør.
  • Budsjett og finansieringsplan (med egenfinansiering).

– Formålet med tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring er å støtte bedrifter som skal foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, og i den forbindelse har behov for å gi opplæring til sine ansatte, heter det.

Bedrifter som tar utgangspunkt i naturressurser og/eller prioriterer bærekraftige og digitale løsninger prioriteres. I 2021 prioriteres også bedrifter med omstillingsbehov grunnet korona.