Her avsløres kommunen for brudd på arkivloven

En innsynsbegjæring avslørte brudd på arkivloven hos Harstad kommune. 70 eposter er ikke journalført, kommunedirektøren lover full gjennomgang.
nyheter

Det var i forbindelse med at Harstad Tidende ba om innsyn i prosessene rundt tildelingen av milliontilskuddet til Visit Harstad og 700.000 kroner til prosjektet Konferanseby Harstad at det ble avslørt at all korrespondanse ikke var journalført. Det gjaldt rundt 70 eposter og flere sms. De var ikke tilgjengelig for offentligheten.

Epostene lå på datamaskinene til næringssjef Bjørn Akselsen og næringsrådgiver Per-Åge Nygård, og ikke på postlisten der inn og utgående post skal journalføres.