Kommunedirektøren får nytt mandat:

– Gå i nye forhandlinger om skoletomt, uten tvangstrøye

Varaordfører Espen Ludviksen og Senterpartiet foreslo i dagens kommunestyre å gi kommunedirektøren grønt lys for igjen å gå i nye forhandlinger med Musta Eiendom AS om kjøp av skoletomt på Bergseng. Men denne gangen uten forbeholdet om at reguleringsplanen blir godkjent.

NY RUNDE Varaordfører Espen Ludviksen og kommunestyrets flertall gir kommunedirektøren nytt mandat til å forhandle om skoletomt. 

nyheter

– Den opprinnelige skoletomta vi pekte ut er den beste. Dessverre har forhandlingene med tomteeier strandet. Hovedproblemet er kravet om kjøp med forbehold om at reguleringsplanen går i orden. Etter vedtak om dette i kommunestyret 28. januar har vi fått signaler om at regulering av området sannsynligvis blir problemfritt. Da minsker risikoen kommunen tar ved et kjøp betraktelig.

– Jeg forstår at tomteeier føler at de på en måte forhandler med kommunestyret, med mye fram og tilbake og utspill i avisene. Men slik er det ikke. Næringsinteressene skal selvfølgelig forhandle med kommunedirektør Hugo Thode Hansen. Da er det viktig at han har et klart mandat.