Gamle brygger kan gjøres flotte

– Byens fasade er nå etter hvert blitt/blir en sammenhengende vegg fra Seljestad til Samasjøen, skriver Torleif Jørgensen, Per-Åge Hansen og Arvid Eliseussen.

Gammelbrygga: Det er ikke for sent å snu i saken om Gammelbrygga, mener artikkelforfatterne.  Foto: Knut Godø

Vi har ikke sett navn på den nye blokka i havna, får vi foreslå navnet «Historieløst»?

Torleif Jørgensen, Per-Åge Hansen, Arvid Eliseussen
nyheter

Ovenfor nevnte sitat er et løsningsord i Harstad Tidendes store lørdagskryssord 13. februar, og viser et bilde av noen brygger - som er fra Trondheim.

Der er de i gang med en restaurering av nok en brygge, og som snart skal fylles med ny aktivitet. Det å ta vare på gamle brygger og gi dem nytt liv, er en trend i flere kystbyer, ja sågar helt opp til Balsfjord hvor der nå skal tas vare på en brygge og gi den liv. Bare ikke her i byen.