Konsulentfirma har gransket BPA: – Tildeler færre timer

Harstad kommune gir brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i tråd med lov og retningslinjer, men er strengere enn andre på å tildele timer.

Følger retningslinjer: Harstad kommune følger retningslinjene, men er litt strengere enn øvrige kommuner med å tildele timer til BPA. Illustrasjonsfoto 

nyheter

Det er konklusjonen fra et eksternt innleid konsulentfirma, Ambia kompetanse, som har tatt en gjennomgang av praksisen.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen anbefaler kommunestyret å ta rapporten til orientering. Han viser til omstillingen i helse- og omsorgssektoren, som skal kutte utgiftene med 39 millioner innen 2023.