Leder:

Mange studenter sliter tungt, men nå er situasjonen kritisk, fastslår Mental Helse

Organisasjonen Mental Helse åpnet mandag en egen studenttelefon og beskriver tiltaket som å «trykke på den store røde knappen».

  Foto: Illustrasjon - Colourbox/Morozova Tatiana

Studentsamskipnaden ved UiT Harstad har vært langt framme i skoene for å ta tak i problemet.

nyheter

Lederen Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell, hilser tilbudet velkommen. For han har utvilsomt rett i at hjemmekontor er noe annet for en student enn for arbeidstakere flest. Det kan neppe være tvil om at fysiske forelesninger og fellesskapet på campus gir et helt annet utbytte enn å sitte isolert foran skjermen hjemme på hybelen. Verken de løpende faglige samtalene eller den daglige pausepraten kan erstattes av digitale løsninger. For ikke å snakke om de sosiale arrangementene som utgjør en viktig del av helheten – og nettverksbyggingen – i studieårene.

Problemene kommer godt til syne i årets utgave av Studiebarometeret fra Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. 30.000 studenter over hele landet har deltatt i spørreundersøkelsen, og resultatene er nylig fremlagt. At fire av fem savner det sosiale studentmiljøet, er jo ikke til å undres over. Men bekymringen øker når halvparten svarer at de er blitt mer ensomme etter nedstengningen for snart et år siden.

Det er sannsynlig at flere enn man skulle tro slet med slike problemer også før koronatiden. På store studiesteder er det lett å havne i ensomhet midt i mylderet. Men det sier seg selv at ensomhetsproblemene eskalerer i tider med langvarig nedstengning og isolasjon. De som startet på studiet sist høst har vært uten særlig mulighet til å bli kjent med sine medstudenter. Her er det noe som krever mer offentlig oppmerksomhet enn faren for redusert faglig utbytte og økt frafall. For ensomhet omtales ofte som et folkehelseproblem.

Både læresteder og studentorganisasjoner har lenge vært opptatt av inkludering og det psykososiale miljøet, og studentsamskipnaden ved UiT Harstad har vært langt framme i skoene for å ta tak i problemet. Som et godt eksempel kunne Harstad Tidende forleden melde at man i tillegg til dagens ansatte går ut og lønner studenter for å lage enda flere sosiale tilbud til sine medstudenter. Campussjef Grethe Stave jubler over tiltaket, og det har hun all grunn til på studentenes vegne. Situasjonen er alvorlig, og må ikke bagatelliseres.

Med koronaen fulgte utfordringer av et omfang ingen var forberedt på. Den nye studenttelefonen er et positivt tiltak fra en høykompetent organisasjon.

Men det tok et år før den store røde knappen ble brukt. Og hva kunne ellers ha vært satt inn av tiltak, fra forskjellige instanser?

Spørsmålet krever en plass på listen når pandemierfaringene oppsummeres og beredskapen skal forbedres.