Familie får ikke bygge bolig på landbruksjord som ikke lenger er i bruk: –En skam for Tjeldsund kommune

Lokalpolitikerne Laila Benjaminsen og Christine Bertheussen Killie stiller seg totalt uforstående til at administrasjonens innstilte negativt og at Statsforvalteren omgjorde planutvalgets positive innstilling på søknad om dispensasjon til å bygge bolig i LNF område på Skånland.

OPPRØMTE Christine Bertheussen (t.v.) og Laila Benjaminsen syntes det er både beklagelig og merkelig at Terje Lillegård ikke får dispensasjon til å bygge privatbolig på parsellen i bakgrunnen. Bøndene ønsker heller ikke å bruke den som slåttemark lenger.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

– Dette er en forferdelig trasig sak som setter kommunen i et merkelig lys. Vi er oppriktig lei oss over at familien Lillegård ikke får bygge på denne tomta, sier de to tydelig opprømt.

Benjaminsen, som er leder av planutvalget i Tjeldsund kommune, sier hun har ofret mye i denne saken, som blant annet resulterte i at hun meldte seg ut av Arbeiderpartiet og nå sitter som uavhengig representant i kommunestyret.