- Vi har 200.000 ledige, mens vi importerer 250 000 arbeidsinnvandrere, der halvparten ikke er bosatt i landet

Frode Bygdnes og Rødt foreslår sterkere reguleringer av arbeidsmarkedet, og vil ha Arbeiderpartiet og ordføreren på banen for å ta styring med de verktøyene kommunen besitter.

STYRING Frode Bygdnes og Rødt liker ikke utviklingen i arbeidsliv og fødselskull, og vil ha Arbeiderpartiet med på en sterkere styring med de verktøyene kommunen råder over.  Foto: Frank Roksøy

nyheter

I en interpellasjon stiller han følgende spørsmål til Kari-Anne Opsal:

- Vi som reguleringsmyndigheter, har et ansvar. Et ansvar som ikke bare går ut på å legge til rette for næringsvirksomhet. Vi må stille betingelser ved tillatelsene vi gir. I Harstad er det dette fora – kommunestyret - som har ansvaret med å sette rammebetingelser som sikrer ei trygg, sikker og bærekraftig fremtid, både for klima, ressurser og for folk som gamle og unge.