HT MENER:

Flere må belage seg på å utsette pensjoneringen et år eller tre

Statsbudsjettene kan ikke lenger baseres på økende oljepengebruk, sa Jan Tore Sanner i et intervju 1. mars i fjor: Nå må det prioriteres, i praksis – og denne gangen er det alvor! fastslo finansministeren.

Å bruke oljepenger for å motvirke økonomiske koronaknekk, er en ubestridt riktig strategi, heter det i denne lederen. 

En offentlig sektor som er større enn i de fleste sammenlignbare land, må i større grad balanseres mot privat næringsvirksomhet.

nyheter

Noen dager senere startet nedstengingen av samfunnet og fri flyt av koronamilliarder. Å spå om fremtiden har aldri vært lett. Men noen overordnede problemstillinger ligger i alle fall fast, også når tidsperspektivet strekkes ut til 2060, som i den Perspektivmeldingen Sanner fremla sist fredag.

Misforholdet øker mellom andelen pensjonister i befolkningen og antallet som er i jobb. Da trengs verken krystallkule eller avanserte prognoser for å se økte pensjons- og helseutgifter og lavere vekst i skatteinntekter. Tvert imot trengs det noen dristige, politiske grep. I meldingens tidsperspektiv ventes lavere vekst også i Oljefondet. Det politikerne vil ha til rådighet på statsbudsjettet etter at bundne utgifter er dekket – det såkalte handlingsrommet – anslås til 4 milliarder årlig frem mot 2031, mot 21 milliarder i årene siden 2011. Beskjæringer i offentlige utgifter og/eller omlegginger i skattesystemet peker seg ut. Men et hovedgrep må utvilsomt være å få flere i jobb.


Agenda Nord-Norge direkte: Monica (29) fra Harstad forteller Erna hva som bør gjøres med Nord-Norge

Statsministeren og New York Times er med på dagens program av Agenda Nord-Norge i Narvik. Det er også Monica Mathiassen fra Harstad. Se alt direkte her.


Flere må belage seg på å utsette pensjoneringen et år eller tre, mens langt flere som er i stand til det må sluses fra utenforskap og inn i arbeidslivet. Helse- og omsorgssektoren alene vil trenge over en kvart million nye årsverk frem mot 2060. Men allerede i dag er hver tredje arbeidstaker her i landet ansatt i staten eller kommunen. En offentlig sektor som er større enn i de fleste sammenlignbare land, må i større grad balanseres mot privat næringsvirksomhet.

Et perspektiv som løftes frem i Perspektivmeldingen, og som må forsterkes, er det jobb- og vekstpotensialet som ligger i den grønne omstillingen. Oljekompetansen gir Norge gode forutsetninger i den fossilfrie teknologiutviklingen. Å bruke oljepenger for å motvirke økonomiske koronaknekk, er en ubestridt riktig strategi. Men å samle flertall for økte bevilgninger, er enkelt. Utfordringen for så vel regjering som opposisjon blir å stramme til igjen – og til å vise at alvoret Sanner mante til, også gjelder i et valgår. For denne gangen er alvoret enda større.