Skal bli lettere for ungdom å komme seg inn i kongekrabbefisket

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil gi mer kongekrabbe til unge fiskere.

DELIKATESSE Kongekrabben ble satt ut i Murmanskfjorden for nesten 50 år siden, og har spredt seg derfra til kysten av Nord-Norge og Kolahalvøya.  Foto: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet

nyheter

-Vi ønsker å legge til rette for økt rekruttering i kongekrabbefisket, og da særlig rettet mot unge som vil satse på fiskeryrket. Derfor foreslår vi en ny ungdoms- og rekrutteringsordning der ungdom kan få lov til å fangste mer krabbe, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.


Mannen bak undervannsbildene er en Narvikgutt som flyttet over til "fienden":

Klatrer de høyeste master og dykker de dypeste fjorder

-Vi sa før i tida at dersom en Narvikgutt flyttet og forvillet seg over Rombakksbrua, så var han ikke en ekte Narvikgutt, sier Frank Bang, som har forvillet seg helt til Harstad. - Men sånn er det heldigvis ikke lengere, nå har jeg inntrykk av at det er et godt samarbeid mellom de to byene, legger han til.


I forslaget til en ungdoms- og rekrutteringsordning for kongekrabbe som nå sendes på høring, ønsker man innspill til bruk av et slikt kvotetillegg, hvor eieren av fartøyet har adgang til å delta i kongekrabbefisket og er under 30 år.