Får midler til kunst inspirert av pandemiens effekt: Elever og musikklærere i Harstad blir med

Komponisten Birgit Djupedal og tekstilkunstneren Hanne Korsnes skal sammen lage et helt nytt tekstilverk i skjæringspunktet mellom musikk og billedkunst til Festspillene i Nord-Norge 2022.

Hanne Korsnes og Birgit Djupedal lager kunstprosjektet Ikke-stedet til et offentlig rom i Harstad. 

nyheter

Kunstverket er inspirert av korona-nedstegningen av samfunnet og den felles dugnaden alle oppfordres til å delta i – enten ved å se hverandre bak en glassvegg eller i et digitalt rom, forteller Festspillene i Nord-Norge i en pressemelding.

Digitale versus fysiske møter

I prosjektet vil de se på sammenhengen mellom det fysiske og digitale, utfordringene og fordelene ved å møtes digitalt i «ikke-stedet» fremfor i det tradisjonelle fysiske stedet.