Han hevder tidligere styreleder for Trondenes Maskin er personlig ansvarlig for at han ble påført økonomisk tap

Jan-Are Gudbrandsen har stevnet Hazem Khalil Al Akka, tidligere eier, daglig leder og styreleder i det konkursrammede selskapet for retten.

RETTSOPPGJØR Jan-Are Gudbrandsen mener han er påført et økonomisk tap som tidligere styreleder i Trondenes Maskin står personlig ansvarlig for.  Foto: Privat

nyheter

Gudbrandsen anklager den tidligere entreprenøren for ikke å ha oppfylt sine forpliktelser som styreleder i tiden før konkurstidspunktet, 2.11.2020. Saksøker eier et område i Straumen i Kvæfjord, som tidligere var utleid til Trondenes Maskin. Avtalen ble sagt opp 7. september 2019. Trondenes Maskin skulle betale leie fram til 31.12, og dobbel leie etter den dato, hvis de ikke var flyttet fra området.

Informasjonsplikt

Etter dette tidspunktet er partene uenige om det meste. De har blant annet forskjellige oppfatninger om de reelle omkostninger flytteprosessen skapte for eieren av området, og om leietaker hadde full disposisjonsrett etter 1.1.2020. Gudbrandsen mener de totale kostnadene for leietap og opprydding endte på flere hundre tusen kroner.