Fornøyd kirkeverge:

Får penger til å fikse tak som lekker og murer som sprekker

Trondenes kirke er blant 160 utvalgte som blir tilført midler fra Riksantikvaren. Ifølge staten skal pengene primært gå til "utbedring av tak som lekker og murer som sprekker".

MIDLER Trondeneskirka får 900.000 kroner til såkalt klimaskall-sikring.  Foto: Arkiv - Ivar L. Paulsen

FORNØYD Kirkeverge Oddleif Haagensen.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Trondeneskirka har som kjent lenge slitt med at taksteiner løsner og faller som prosjektiler ned i bakken ved siden av kirkeveggene. I tillegg er det behov for en shining av den ytre kledningen, gjennomføre brannsikkerhetstiltak og sikre vanntilførselen. De to siste prosjektene er allerede påbegynt.

– Vi rekker ikke ta taket i denne sammenheng. Midlene er tildelt med vilkår om at utbedring skal skje i løpet av 2021. Vi må derfor konsentrere oss om det vi kan ordne i år. For Trondenes kirke vil det si yttervegger, vinduer, dører, sikre vanntilførselen og drive brannsikring, forteller kirkeverge Oddleif Haagensen. ¨