Da lokalbefolkningen oppdaget hvor kraftledningen skulle legges, ble det bråk

Troms og Finnmark fylkeskommune fremmet innsigelse mot å bygge en kraftledning fra Senja til Kvaløya. Nå vil Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) trekke protesten etter at det ble innstilt å gå for K2-alternativet.

BRÅK Troms og Finnmark fylkeskommune fremmet innsigelse mot å bygge en kraftledning fra Senja til Kvaløya. Nå vil Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) trekke protesten.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Troms Kraft og Arva har tidligere søkt om å få bygge en kraftledning fra Silsand på Senja til Brensholmen på Kvaløya. Bakgrunnen for utbyggingen var å sikre en bedre og mer stabil strømtilførsel til området.

Søknaden om utbygging skapte reaksjoner, deriblant fra fylkeskommunen som fremmet innsigelse mot utbyggingen, på grunn av inngrepene dette ville påføre naturen.