Åpningen er forsinket på grunn av korona og andre utfordringer

Helsehuset i Kvæfjord skulle egentlig vært fullt operativt, men både pasienter og ansatte har måttet smøre seg med tålmodighet.

SYNERGI Pasientene i helsehuset i Kvæfjord skal kunne nyte godt av en rekke forskjellige typer behandlinger og kompetanse, alt under ett tak.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Huset skulle stått klart før sommerferien i 2020. Den tidsplanen måtte forskyves. Så sent som i oktober var planen at kommunen formelt skulle overta bygget 2. november, og de første ansatte være på plass før jul. Slik har det ikke gått. Kommuen har ikke overtatt bygget ennå. Foreløpig driftes den kommunale helsestrukturen i kommunen fra de gamle, spredte lokalitetene. Den gode nyheten er at åpning ikke ligger så altfor langt fram i tid.


Fikk stort utbrudd i liten kommune: Disse umiddelbare tiltakene stoppet koronasmitten

Da Kvæfjord ble rammet av et smitteutbrudd på nyåret tok kommuneledelsen flere grep som kan ha hatt stor betydning for at utbruddet nå er slått ned.


– Koronasituasjonen i Kvæfjord har endret seg siden i høst. Det har i tillegg tatt lengre tid å ferdigstille alle bygningsmessige detaljer. Akkurat nå testkjøres systemene som må fungere før pasienter og ansatte kan ta bygget i bruk. Så langt har alle parter vist en imponerende tålmodighet og forståelse for at ting har tatt lengre tid enn forutsatt, sier prosjektleder Marit Blekastad.