Nå blir det bredbånd til sørbygda

Onsdag inngikk Harstad kommune og Nordkraft fiber en avtale om bredbåndutbygging i sørbygda til ti millioner.

Konsernsjef Eirik Frantzen og kommunedirektør Hugo Thode Hansen skrive under avtalen.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Investeringen gjøres i en kombinasjon av private, nasjonale kommunikasjonsmidler og kommunale midler. Harstad kommunes andel av denne satsingen er 3,6 millioner kroner. Det er bygdene Sørvikmark, Storvannet Syd og strekningen Vollstad– Tjeldsundbrua som skal få et bedre tilbud.

Det var konsernsjef i Nordkraft Eirik Frantzen og kommunedirektør Hugo Thode Hansen som underskrev avtalen under en pressekonferanse i rådhusets kantine.