Nye tiltak i dag:

Gul beredskap på skolene i Ibestad

Ibestad kommune har nye tiltak fra og med onsdag.
nyheter

Det skriver kommunen i en pressemelding etter krisemøte 18. januar.

Ifølge kommunen er tiltakene fattet på bakgrunn av nasjonale føringer og den regionale smittesituasjonen.

– Erfaringen er at det fort kan bli store smitteutbrudd når innbyggere/besøkende uforvarende bringer med smitte inn i kommunen. Vi opplever at befolkningen har vært flinke til å overholde smitteverntiltak. Men det er fortsatt behov for strenge tiltak slik at smitten holdes ute og vaksineringen kan gjennomføres i henhold til plan. Vi ber dere om fortsatt positiv medvirkning til overholdelse av både nasjonale og lokale tiltak.

Dette er de gjeldende tiltakene i Ibestad fra og med onsdag:

 • Eldreomsorgen, tiltak vedrørende besøksrestriksjoner videreføres. Ledelsen ved sykehjemmet gis fullmakt til å vurdere økt antall besøk i spesielle tilfeller. For helse og omsorg gjelder bruk av munnbind i alt pasientnært arbeid. Pårørende skal benytte munnbind ved besøk på institusjoner, unntak kan i helt spesielle tilfeller avtales med ledelsen ved institusjon som besøkes. Automatisk unntak gis for terminalpasienter.
 • Barnehager, gul beredskap videreføres. Barnehagen er stengt for besøk.
 • Skoler, gul beredskap innføres. Skolen er stengt for besøk.
 • Offentlige arrangementer, alle offentlige arrangementer anbefales fortsatt avlyst.
 • Kulturhuset stenges. Skolen kan benytte Kulturhus når rektor finner det forsvarlig.
 • Bibliotek holdes åpent. Forsterkede smitteverntiltak gjennomføres. Antallsbegrensning innføres.
 • Idrettshall åpnes opp for aldersgruppen barn/unge opptil 20. år. Hallbetjent benyttes og forsterkede smitteverntiltak gjennomføres.
 • Svømmehall åpnes opp for aldersgruppen barn/unge opptil 20. år. Hallbetjent benyttes og forsterkede smitteverntiltak gjennomføres. I spesielle tilfeller kan en voksen pårørende delta sammen med de aller yngste barna. Antallsbegrensning innføres.
 • Fritidsklubber holdes åpne med kohortvis deltakelse
 • Treningssentre holdes stengt.
 • Munnbind, det anbefales fortsatt bruk av munnbind på alle butikker og offentlig kommunikasjon (buss, taxi og ferge). Dette er en meget viktig anbefaling. Det er her flest mennesker treffes i kommunen med de restriksjoner som nå er innført.
 • Butikker, antallsbegrensning opprettholdes i alle butikker slik at avstandskrav kan overholdes. Maksimum 15 kunder på Joker og 5 kunder på alle andre butikker.
 • Offentlige møtelokaler vil ikke være åpne for utlån. Strengt nødvendige politiske møter kan gjennomføres.
 • Nye tiltak innføres fra og med onsdag 20. januar. Gult nivå i skolene innføres snarest. Tiltakene gjelder fram til og med 27. januar.

Tiltak vedtatt 4. januar gjelder til og med tirsdag 19. januar.