Meninger:

Unødig angst for virksomme vaksiner mot COVID-19 infeksjoner

Harstad Tidende presenterer 13. januar 2021 igjen et innlegg fra homøopat Øystein Risø Nilsen. Han bagatelliserer livreddende effekt av mangeårig godt, oppdatert vaksinasjonsprogram i Norge.

  Foto: Illustrasjon - Tone Spieler

nyheter

Men nå opplever også vi en invasjon av et virus vi ikke er vaksinert mot: Covid-19. Dette er et globalt problem. Land som ikke raskt innså dette har fortsatt store vanskeligheter. I vårt naboland Sverige er det nå registrert 9667 korona-relaterte dødsfall. (Tallet oversteg 10000 14. januar. Red.anm). I USA 381.000 dødsfall. Norske helsemyndigheter har gitt gode råd om behandlingstilbud tilpasset utvikling av sykdommen. Hittil har vi likevel registrert 509 virus-relaterte dødsfall i Norge. De fleste overlever infeksjonen, dessverre ofte med alvorlige, livslange lungeskader.

Med din hjelp kan vi forebygge infeksjoner

Anbefalinger og regler om å holde avstand, unngå forsamlinger, følge karanteneregler, håndvask og bruk av munnbind gjelder fortsatt! Homøopat Øystein R Nilsen kaller dette for ”dysfunksjonelle tiltak”. Det kan være en god beskrivelse av vår situasjon nå. Vaksinering av minst 70-80 prosent av befolkningen vil derimot gi oss en mulighet for å komme tilbake til en normal tilstand. Arbeidsinnvandrere som følger retningslinjene må behandles med respekt og uten mobbing. Vi trenger dem.

Vaksineangst

Det anerkjente britiske tidsskriftet (BMJ) beskriver nå økende, unødig, udokumentert vaksineangst spredt via såkalte ”sosiale medier”. Det blir spredd villedende feilinformasjon. Tallrike skremmende twitter-meldinger fører til at folk føler seg utrygge. Vaksineangst kan være medvirkende årsak til de høye døds-tall vi ser i USA. Her i Norge kan vi ha tillit til myndighetenes råd. Vi har fortsatt relativt god vaksinasjonsdekning. Vi kan trygt følge nasjonale og tilhørende lokale retningslinjer for vaksinasjoner.

Mulige bivirkninger av vaksinen

Det foreligger retningslinjer for hvem som skal ha vaksine og hvem som bør unngå vaksinering. Tidligere alvorlige allergiske reaksjoner krever øket beredskap ved eventuell vaksinering. Ved tidligere allergisk sjokk må kanskje vaksinering utgå. President Donald Trump ble CORONA- smittet. Han ble raskt bedre, sannsynligvis etter injeksjon av COVID-19 antistoff og tilleggsbehandling. En skremmende statistikk viser at hans medborgere ikke fikk samme muligheter.

Et gratis, godt råd: Vaksiner deg. Vår dronning og vår konge ble vaksinert i dag (13. januar).